FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

 

 

वडा कर्मचारी  विवरण

 नामः राम पुकार मण्डल

पदः वडा सचिव

सम्पर्क नं. ९८२९७८१००७

नामःमुकेश कुमार यादव

सम्पर्कः ९८१४७२६७०२

पदः सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

इमेल ः

 

 

 

Ward Contact Number: 
-

वडा नं. ३ पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष :- बन्सिलाल यादव

सम्पर्क नं. ९८१९७०१८०६

वडा सदस्य:- संजय यादव

सम्पर्क नं. ९८०१५१५३८५

वडा सदस्य:- बिसनाथ यादव

सम्पर्क नं. ९८१४७२७८५२

वडा सदस्य:- देव कुमारी यादव

सम्पर्क नं. ९८०७७८९१५५

वडा सदस्य:- पवित्री देवी मण्डल

सम्पर्क नं. ९८०३३५७२४९