FAQs Complain Problems

बिस हजारी मन्दिर, नवराजपुर वडा न. ४

Read More

नवराजपुर गा.पा.को पहिलो आमसभा

Read More

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाई र प्रविधि सेवा

Read More

सुन्दर शान्त हाम्रो नवराजपुर

Read More

बिस हजारी मन्दिर, अषाढ महिनाको मेलामा हजारै नेपाली र भारतिय भक्तजन सहभागि हुन्छन

Read More

नवराजपुर प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र

Read More

रमेश महतो स्म्रिति माध्यामिक विधालय, फुलबरिया नवराजपुर-३

Read More

नवराजपुर गाउँपालिका को प्रशासकिय भवन

Read More

नवराजपुर गाउँपालिका

Read More

रामजान्की मन्दिर देवनगर

Read More

देवनगर रामजान्कि मन्दिर प्रांगनमा रहेको ऐतिसाहिक पिपल को रूख

Read More

हुलाकि राजमार्ग, सोनवर्षा,नवराजपुर-४

Read More

नवराजपुर गा.पा. कर्मचहारी

Read More

गाउँपालिकाको परिचय

नवराजपुर नेपालको दक्षिण-पूर्वी मधेश प्रदेश, सिरहा जिल्लाको एउटा गाउँपालिका हो।नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ स्थानीय प्रशासनिक संरचना अनरुप साविकका भगवतीपुर, मझैरा र नवराजपुर गाउँ विकास समितिहरूलाई गाभिएर नवराजपुर गाउँपालिका गठन भएको हो ।नवराजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत ५ वटा वडा रहेको छ ।हाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यालय नवराजपुरको हुलाकि राजमार्गको दक्षिण तर्फ २००मि.

गाउँपालिकाको साबिक र हालको नक्सा

 

 

सूचना तथा समाचार

Ammendment Notice

Invitation for Bids

विवरणहरु पठाईएकाे सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ताकाे विज्ञापन नं. संशाेधन गरिएकाे सूचना ।

उदगम विकास सहजकर्ताकाे विज्ञापन नं. संशाेधन गरिएकाे सूचना ।

मिति २०७७।०७।२८ गते प्रथम पटक प्रकाशित उदगम विकास सहजकर्ता पदकाे विज्ञापन नं. ४ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याईएकाे छ ।

 

कर्मचारी

 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सेवाहरु

नागरिकता सिफारिस
घर जग्गा नामसारी सिफारिस
नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस
जन्म दर्ता
नाम, थर संशोधन
बसोबास प्रमानित
मृत्यु प्रमानित
नाता प्रमानित

 

सेवा प्रकारः- नगरिता सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • जन्म दर्ता प्र.प. को प्रतिलिपी,
 • शैक्षिक प्र.प. हरुको प्रतिलिपी,
 • बाबु आमाको नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • बिबाहित भएको अवस्थामा बिबाह दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी, बाबको नाागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी, पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • व्यक्तिगत घट्ना दर्ता लागू हुन भन्दा पहिलाको जन्म तथा बिबाह भएको अवस्थामा जन्म तथा बिबाह प्रमाणित सिफारिस,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा प्र.प.प्रदान गरिनेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन,
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी,
 • मृतकबाट भए मृत्यू दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • फाइल नक्साको प्रतिलिपी,
 • आवश्यक परेको अवस्थामा मृतक संग हकवालाले काययम गरेको नाता प्रमाणित प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का र कानुनी जटिलता देखिएमा कानुनी राय प्रतिवेदन,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

 

सेवा प्रकारः- प्रतिलिपी सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा सिफारिस गरिनेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • हाले खिचिएको फोटो ।

सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • सुचकले भरी पेश गरेको जन्मदर्ता अनसुचि २ फारम कालो मसिले भरी पेश गर्नु पर्ने
 • नवजात शिशुको आमा र बुबाको शक्कल नागरिकता प्रमान पत्र,
 • अस्पतालमा जन्म भएकाको हकमा अस्पतालको जन्म प्रमान सहित सुचक हुन सक्ने एकै परिवार मध्यका कुनै सद्स्यको सकल नागरिकता,
 • गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई दर्ताको प्रमान पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- नाम, थर संशोधन
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • नाम, थर आदी फरक परेको सम्बन्धीत कगजपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • सम्बन्धीत वडा कार्यालयको मुचूल्का एवंम सिफारिस

सेवा प्रकारः- बसोबास प्रमानित
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • जग्गा धनी दर्ता प्रमान पुर्जाको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको सिफारिस

सेवा प्रकारः- मृत्यु प्रमानित
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन
 • आवश्यक भएमा सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- नाता प्रमानित
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • गा.पा. बाहिरका नागरिकता प्रमानपत्र भएमा बसाइ सराई दर्ता प्रमान पत्रको प्रतिलिपि
 • मृतकसँगको नाता प्रमाणित गर्नु परेमा मृत्यु प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • हकवालाहरुको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमान पत्रको प्रतिलिपि
 • रितपूर्वक सम्वन्धीत वडाको सर्जमिन मुचुल्का
 • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज फोटो २/२ प्रति
 • पेन्सनको हकमा पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि

जानकारी

मिति
सहकारी ऐन २०७७ 03/27/2024 - 13:01
नवराजपुर गाउँपालिकाको संध संस्था दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 02/09/2024 - 14:39
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ 09/19/2023 - 15:03
पशुपन्छी-तथा-मत्स्य-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधी-२०७८ 06/16/2023 - 15:02
स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:56
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:55
सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:54
नवराजपुर गाउँपालिकामा नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:53
कृषि विद्यूत महशुल अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:53
करारमा प्राविधिक तथा श्रेणीविहिन कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:52
एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:51
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:49
आपतकालिन अवस्थामा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:46
अति विपन्न परिवारका व्यक्तीको मृत्यु भएमा किरिया खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:36
रोजगार संयोजक मापदण्ड-२०७६ 08/17/2022 - 11:50
प्राविधिक-सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड-२०७८ 08/17/2022 - 11:49
किसान-सुचीकरण-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-विधि-२०७७ 06/19/2022 - 16:33
पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला समूह वा सहकारीलाई विपन्न सदस्यहरुको आय आर्जन सुधार कार्यक्रम गर्न अनुदान सम्बन्धि प्रस्तावना अहवान (सञ्चालन कार्यविधि २०७७‍ ) 06/19/2022 - 16:29
राष्टिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन -२०७६ 03/25/2021 - 12:59
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि -२०७७ 03/22/2021 - 13:45
राष्टिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण नियामवली -२०७७ 03/22/2021 - 13:40