FAQs Complain Problems

सामाचार

बिस हजारी मन्दिर, नवराजपुर वडा न. ४

Read More

नवराजपुर गा.पा.को पहिलो आमसभा

Read More

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाई र प्रविधि सेवा

Read More

सुन्दर शान्त हाम्रो नवराजपुर

Read More

बिस हजारी मन्दिर, अषाढ महिनाको मेलामा हजारै नेपाली र भारतिय भक्तजन सहभागि हुन्छन

Read More

नवराजपुर प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र

Read More

रमेश महतो स्म्रिति माध्यामिक विधालय, फुलबरिया नवराजपुर-३

Read More

नवराजपुर गाउँपालिका को प्रशासकिय भवन

Read More

गाउँपालिकाको परिचय

नवराजपुर नेपालको दक्षिण-पूर्वी मधेश प्रदेश, सिरहा जिल्लाको एउटा गाउँपालिका हो।नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ स्थानीय प्रशासनिक संरचना अनरुप साविकका भगवतीपुर, मझैरा र नवराजपुर गाउँ विकास समितिहरूलाई गाभिएर नवराजपुर गाउँपालिका गठन भएको हो ।नवराजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत ५ वटा वडा रहेको छ ।हाल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यालय नवराजपुरको हुलाकि राजमार्गको दक्षिण तर्फ २००मि.

गाउँपालिकाको साबिक र हालको नक्सा

सूचना तथा समाचार

Ammendment Notice

Invitation for Bids

विवरणहरु पठाईएकाे सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ताकाे विज्ञापन नं. संशाेधन गरिएकाे सूचना ।

उदगम विकास सहजकर्ताकाे विज्ञापन नं. संशाेधन गरिएकाे सूचना ।

मिति २०७७।०७।२८ गते प्रथम पटक प्रकाशित उदगम विकास सहजकर्ता पदकाे विज्ञापन नं. ४ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाेले सच्याईएकाे छ ।

 

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सेवाहरु

नागरिकता सिफारिस
घर जग्गा नामसारी सिफारिस
नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस
जन्म दर्ता
नाम, थर संशोधन
बसोबास प्रमानित
मृत्यु प्रमानित
नाता प्रमानित

 

सेवा प्रकारः- नगरिता सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • जन्म दर्ता प्र.प. को प्रतिलिपी,
 • शैक्षिक प्र.प. हरुको प्रतिलिपी,
 • बाबु आमाको नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • बिबाहित भएको अवस्थामा बिबाह दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी, बाबको नाागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी, पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • व्यक्तिगत घट्ना दर्ता लागू हुन भन्दा पहिलाको जन्म तथा बिबाह भएको अवस्थामा जन्म तथा बिबाह प्रमाणित सिफारिस,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा प्र.प.प्रदान गरिनेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन,
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी,
 • मृतकबाट भए मृत्यू दर्ता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • फाइल नक्साको प्रतिलिपी,
 • आवश्यक परेको अवस्थामा मृतक संग हकवालाले काययम गरेको नाता प्रमाणित प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का र कानुनी जटिलता देखिएमा कानुनी राय प्रतिवेदन,
 • पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।

 

सेवा प्रकारः- प्रतिलिपी सिफारिस
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा स्थलगत सरजमिन मुचल्का तथा अन्य जाँचबुझको आधारमा सिफारिस गरिनेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी,
 • हाले खिचिएको फोटो ।

सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन,
 • सुचकले भरी पेश गरेको जन्मदर्ता अनसुचि २ फारम कालो मसिले भरी पेश गर्नु पर्ने
 • नवजात शिशुको आमा र बुबाको शक्कल नागरिकता प्रमान पत्र,
 • अस्पतालमा जन्म भएकाको हकमा अस्पतालको जन्म प्रमान सहित सुचक हुन सक्ने एकै परिवार मध्यका कुनै सद्स्यको सकल नागरिकता,
 • गा.पा. बाहिरबाट आएको व्यक्तिको हकमा बसाई सराई दर्ताको प्रमान पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- नाम, थर संशोधन
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • नाम, थर आदी फरक परेको सम्बन्धीत कगजपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • सम्बन्धीत वडा कार्यालयको मुचूल्का एवंम सिफारिस

सेवा प्रकारः- बसोबास प्रमानित
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • जग्गा धनी दर्ता प्रमान पुर्जाको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको सिफारिस

सेवा प्रकारः- मृत्यु प्रमानित
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धीत व्यक्तिको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
 • सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको सिफारिस सहितको निवेदन
 • आवश्यक भएमा सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- नाता प्रमानित
सेवा समयः- १ बजेको समय भित्र आइ रीट पुगेको अवस्था भए सोही दिन र त्यस पछिको समयमा आएमा भोली पल्ट साथै रीट नपुगेको अवस्थामा अझ समय लाग्नेछ ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • गा.पा. बाहिरका नागरिकता प्रमानपत्र भएमा बसाइ सराई दर्ता प्रमान पत्रको प्रतिलिपि
 • मृतकसँगको नाता प्रमाणित गर्नु परेमा मृत्यु प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • हकवालाहरुको नागरिकता प्रमानपत्रको प्रतिलिपि
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमान पत्रको प्रतिलिपि
 • रितपूर्वक सम्वन्धीत वडाको सर्जमिन मुचुल्का
 • हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज फोटो २/२ प्रति
 • पेन्सनको हकमा पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि

जानकारी

मिति
सहकारी ऐन २०७७ 03/27/2024 - 13:01
नवराजपुर गाउँपालिकाको संध संस्था दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 02/09/2024 - 14:39
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ 09/19/2023 - 15:03
पशुपन्छी-तथा-मत्स्य-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधी-२०७८ 06/16/2023 - 15:02
स्वयमसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:56
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:55
सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:54
नवराजपुर गाउँपालिकामा नगर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:53
कृषि विद्यूत महशुल अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:53
करारमा प्राविधिक तथा श्रेणीविहिन कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:52
एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:51
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:49
आपतकालिन अवस्थामा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:46
अति विपन्न परिवारका व्यक्तीको मृत्यु भएमा किरिया खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 06/15/2023 - 18:36
रोजगार संयोजक मापदण्ड-२०७६ 08/17/2022 - 11:50
प्राविधिक-सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड-२०७८ 08/17/2022 - 11:49
किसान-सुचीकरण-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-विधि-२०७७ 06/19/2022 - 16:33
पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला समूह वा सहकारीलाई विपन्न सदस्यहरुको आय आर्जन सुधार कार्यक्रम गर्न अनुदान सम्बन्धि प्रस्तावना अहवान (सञ्चालन कार्यविधि २०७७‍ ) 06/19/2022 - 16:29
राष्टिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन -२०७६ 03/25/2021 - 12:59
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि -२०७७ 03/22/2021 - 13:45
राष्टिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण नियामवली -२०७७ 03/22/2021 - 13:40