FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९।०८० काे तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएकाे लाभग्राहीहरुकाे नामावली (वडा न‌. १ देखि ५ वडा सम्म) ७९-८० Sunday, June 4, 2023 - 15:50 PDF icon वडा नं. ०१.pdf, PDF icon वडा नं. ०२.pdf, PDF icon वडा नं. ०३.pdf, PDF icon वडा नं. ०४.pdf, PDF icon वडा नं. ०५.pdf
आ.व. २०७९।०८० काे दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएकाे लाभग्राहीहरुकाे नामावली (वडा न‌. १ देखि ५ वडा सम्म) ७९-८० Monday, February 13, 2023 - 16:58 PDF icon वडा नं. ०१, PDF icon वडा नं. ०२, PDF icon वडा नं. ०३, PDF icon वडा नं. ०४, PDF icon वडा नं. ०५
आ.व. २०७९।०८० काे पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएकाे लाभग्राहीहरुकाे नामावली (वडा न‌. १ देखि ५ वडा सम्म) ७९-८० Sunday, February 12, 2023 - 11:46 PDF icon Wada No. 01, PDF icon Wada No. 02, PDF icon Ward No. 03, PDF icon Ward No. 04, PDF icon Ward No. 05