FAQs Complain Problems

सामाचार

वडा न. ४

 

वडा कर्मचारी  विवरण

नामः मनोज कुमार यादव

सम्पर्कः ९८०५९१४११९                    

पदः   वडा सचिव

 

 

 

 

 

 

 

नामः दिपेनद्र यादव

सम्पर्कः ९८६३८८००४७ 

९८०७७१७५४३

पदः सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

इमेल ःSagaryadav7852@gmail.com

 

 

 

 

नामः गीता कुमारी चौधरी

सम्पर्कः ९८२९७७०८२६

पदः समाजिक परिचालिका                  

इमेल ः

 

 

 

 

नामः दिलिप कुमार यादव

सम्पर्कः ९८१४७८४५६०

पदः कार्यालय सहयोगी                      

इमेल ः

 

हामि सम्म आउने म्यप

Ward Contact Number: 
सम्पर्क नं. ९८१४७७७५७८