FAQs Complain Problems

श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया

विद्यालयको तस्विर

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7/ 12

8/ 12

9/ 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

 

श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया
श्री रमेश महतो स्मिृति मा.वि. फुलबरिया

हामीसम्म आउने नक्सा

विद्यालय प्र.अ र सूचना अधिकारीको विवरण

प्रधानाध्यापक

  • शिव नारायण यादव
  • ९८५२८३१४९८

 

सुचना अधिकारी